Zilveren tabaksdoos met gegraveerde inscriptie, geschonken aan schipper Menso Bokhorst uit Elburg als beloning voor zijn moed gedurende de Watersnood van 1825.

Silver tobacco box, given as a reward for courage during the Dutch 1825 Flood
Object no.
479wst
Op voorraad

Een zilveren tabaksdoos met aan de binnenzijde de gravering: 'Belooning voor Moed in den Watersnood - 's Hage 26 Febr. 1825'. Geschonken aan de schipper Menso Bokhorst (1792-1873) uit Elburg als beloning voor zijn moedige daden gedurende de Stormvloed van 1825, die in Nederland aan 379 mensen het leven kostte*.

Zilver met geguillocheerde deksel, afmeting 112 x 60 x 18 mm. gekeurd met de jaarletter van 1824 en het meesterteken van Gerard Stekelenburg, Schoonhoven. (Verkocht)

*Zie: De Nederlandsche Staatscourant van 5 april 1825, p.2: '[…] Onder de blijken van goedkeuring van elders kan men niet nalaten eenen vereerder van menschlievendheid en moed aan te halen, die zijnen brief uit Den Haag, met de letters P.E.Q.V. onderteekend, en die, onder de zoo veel goeds gedaan hebbende schippers, den naam van M. Bokhorst vindende, aan dezen, die aan den edelen gever meer bekend is dan de overige mede uitmuntende redders, eenen smaakvol bewerkten zilveren tabaksdoos, waarin de woorden; 'Belooning voor moed, in den watersnood, 's Hage 26 febr. 1825' opgeteekend staan, ten geschenke heeft gezonden'.

Over de Stormvloed van 1825, zie o.m.:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stormvloed_van_1825

https://www.stadsarchiefkampen.nl/meer-weten-over/vip-verleden-in-pixels/item/watersnoodramp-van-1825

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek