Gegraveerde zilveren snuifdoos, Conrad Davion, Breda of Bergen op Zoom,1809.

Dutch silver snuff box, Breda or Bergen op Zoom 1809
Object no.
BOZz2
Op voorraad

Een ovale zilveren snuifdoos, aan alle zijden gegraveerd met bloemmotieven. Gekeurd met het Franse herkeur voor uit het buitenland ingevoerde werken (Mercuriuskop met de letters E.T voor étranger), als gebruikt 1798-1809, de jaarletter B van het Koninkrijk Holland (gebruikt van maart tot december 1809) en het meesterteken van Conrad Davion (als zilversmid werkzaam zowel in Breda als in Bergen op Zoom 1807-1811) en een ongeïdentificeerd keur (mogelijk het meesterteken 'hart' dat Davion in Breda gebruikte (zie Citroen p. 29). Afmeting 43 x 30 x 25 mm. (Verkocht)

An engraved silver snuff box, Conrad Davion, Breda or Bergen op Zoom 1809. (sold)

Analyse van de zilvermerken op dit object door de heer L. Thiels:

Het object dateert uit de Franse periode (1794-1814). Door de Fransen werd het keursysteem voor edele metalen gewijzigd in die zin dat de staat (meer bepaald het Ministerie van Financiën) deze activiteit volledig naar zich toe trok. De wet van 19 Brumaire jaar VI (9 november 1797) stelt definitief een einde aan de oude toestand. Deze wet bepaalt: 1° De afschaffing van de gilden en ambachten van de goud- en zilversmeden. 2° De organisatie van officiële keurkamers. De officiële merken voor nieuwe en voor reeds gekeurde stukken werden vastgelegd. Het teken waarmee dit doosje gemerkt is, werd geslagen op “reeds gekeurde stukken” t.t.z. op de stukken, die uit het buitenland werden ingevoerd en die welke reeds bestonden op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet. Er worden voor deze stukken overgangsmaatregelen en bijzondere merken voorgeschreven.

1) Ingevoerde gekeurde werken met buitenlandse merken (étranger).”Wanneer een voorwerp ingevoerd wordt van buiten Frankrijk, moet het aangeboden worden op de keurkamer om daarop een merk ‘ET-Mercuriuskopje’ te laten aanbrengen, tegen betaling van een recht”. Daar de wettelijke gehaltes buiten Frankrijk meestal niet dezelfde zijn als de Franse, waarborgt dit merk geen gehalte. Het is een bewijs van betaling van de verschuldigde belasting, zonder meer.

2) In Frankrijk gekeurde werken met merken van voor de wet 19 br. Jaar VI krijgen het merk (recence). Als overgangsmaatregel wordt gratis een recence-merk (verschillend van vorig merk n.l. hoofd van ‘vrijheid’) aangebracht , als het voorwerp binnen de zes maanden na bekendmaking van de wet wordt aangeboden.

3) Uitzondering op 2: In de door Frankrijk veroverde gebieden zoals België en enkele zuidelijke gebieden van het huidige Nederland waren voor de Franse Revolutie andere wetten van toepassing, zodat het edelmetaal daar ook niet voldeed aan de oude Franse voorschriften. Daarom werd beslist in die gebieden het recence merk te vervangen door het ET –merk (étranger). Een dergelijke beslissing was logisch en in overeenstemming met de nieuwe wet, omdat het ET-merk geen enkele waarborg voor het gehalte inhield, en voor de essayeur geen verantwoordelijkheid meebracht. Het aanbrengen van een recence merk zou gesuggereerd hebben dat het stuk voldeed aan de oude Franse gehaltevoorschriften. Het aanbrengen van het ET-merk was in dit geval nochtans gratis voor zover het voorwerp binnen de vastgestelde termijn werd aangeboden.

Met betrekking nu met dit object is onze veronderstelling dat het gemaakt is in Breda of Bergen op Zoom. De stad Breda ressorteerde onder keurkamer Antwerpen ( nr. 70) onder het departement ‘Deux Nèthes’ (de twee Netes nl. de Grote –en de Kleine Nete, twee rivieren in de huidige provincie Antwerpen). Wetende dat C. Davion werkte van 1807 tot 1811 is het dus aannemelijk dat het stuk tijdens die periode werd gemerkt. Daar de étranger - keuring met Mercuriuskopje ET gebruikt werd van 1794 tot 1809, zal het stuk gemaakt zijn tijdens deze periode wat overeenkomt met jaarletter ‘b’ , die staat voor de periode 18 maart - 21 december 1809. (kl. Voet pag. 163). Immers vanaf 1 september 1809 werd het bestaande étrangermerk (Mercuriuskopje-ET) vervangen door het merk ‘ ET monogram onder kroon’. Voor Nederlandse stukken zal het Mercurius ET-teken eerder zeldzaam zijn.

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek