Zilveren sigarettendoos, gegraveerd met de handtekeningen van leden van het Nederlands Gezantschap te Brussel, 1940

Silver cigarette box, engraved with signatures of Dutch diplomats in Brussels, 1940
Object no.
zsg44
Op voorraad

Een zilveren sigarettendoos, gegraveerd met een achttal handtekeningen, toebehorend aan leden van het toenmalige Nederlandse gezantschap in Brussel, gedateerd februari 1940*. Gemerkt met het makersmerk ‘Simonet’ en het gehaltemerk 900. Afmeting 131 x 203 x45 mm. Brutogewicht 533 gram. (Verkocht)

A silver cigarette box, engraved with signatures of Dutch diplomats in Brussels, 1940. (sold)

*De doos is gegraveerd met. de handtekeningen van o.m. de volgende personen:

Mr. B.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten: Buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister

Jhr. J.W.M. Snouck Hurgronje: Gezantschapsraad

B.C.F. van den Berkhof van Kockengen: Persattaché

Mr. H. van Romburgh: Handelsraad

Kapitein P.L.G. Doorman: Adjunct-militair attaché

Dr. H.N. Boon: Tweede gezantschapssecretaris

Mr. dr. A.L. Wurfbain: Adjunct-handelsattaché

Zie hierover o.a.:

https://www.dbnl.org/tekst/_ned017198501_01/_ned017198501_01_0023.php

http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn4/boon

https://sites.google.com/site/enquetecommissieregering/datum-verhoren/2-binnert-philip-baron-van-harinxma-thoe-slooten

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek