Zilveren begrafenislepel van Fok Fokkesdochter, Stavoren 1720

Frisian silver burial spoon, 1720
Object no.
698ffS
Op voorraad

 Een zilveren begrafenislepel, blijkens het opschrift geschonken aan de dragers van het lijk van Fok Fokkes, dochter van Fokke Hielkes, oud-burgemeester van Stavoren, 25 october 1720. De op de keerzijde gegraveerde inscriptie luidt: 'Deesen door d'Erven van Fok Fokkes Dogter van Fokke Hielkes Oud Burgermeester tot Stavoren voor haar lijk ter Aarden te Dragen Vereert op den 25 Octob: 1720. Gekeurd met het stadsmerk van Amsterdam, de jaarletter K van 1720 en het meesterteken van Jan de Vries (als zilversmid werkzaam te Amsterdam 1710-1753; Citroen 967). Lengte 160 mm, gewicht  46,9 gram. (Verkocht)

 

 A rare Frisian silver burial spoon, 1720

 

 

zie: http://www.oudstaveren.nl/Genealogie/HILCKEMA.pdf

 

Fok Fokkesdr, ged. Stav. 27-9-1646, overl. ald. 17-10-1720 en begr. aldaar (Ao 1720 den 17 october is overleden den eerbaare duegtryke Fok Fokkesdogter van de burg: mr Fokke Hilkes out int 75 iaer en leit alhier begraven) (bron: mevr. R. Visser, Staveren juli 2001). Auth. Stav.(fol.181) 2-12-1720 Fok Fokkes, testament. De zoon van Intie van Wykel wordt genoemd. Curatoren zijn Ds. V. Hempenius en T. Wiarda, hopman. Boedelinventaris Weesboek Stav. 18-1-1720, inv.273, fol.135: Inventaris van de kinderen van Intie van Wijkel tot Stavoren door wijlen Fok Fokkes bij testament van 16 januari 1720 gelegateerd. Legateer ik aan de drie kinderen van Simpk Faber bij de burg. Intie van Wykel in echte verwekt een fenne land te Warns (fol. 235). De jongste van deze met name Fok IJnties. Curatoren mijn neven D.V. Hempenius en Schipper Thomas Wiaarda ten tijde en soo lang de jongste dezer kinderen voornoemd agtien jaren oud sal sijn. Ondertekening (fol.236). Idem: Genoemd

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek