Willem van Oranje, Apologie ofte Verantwoordinghe […], 1581

William of Orange, Apologie ofte Verantwoordinghe […], 1581
Object no.
WvO1581
Op voorraad

Willem van Oranje:

Apologie / ofte Verantwoordinghe des Doerluchtighen ende Hooghgeborenen Vorsts ende Heeren / Heeren Wilhelms van Godes 22. ghenade Prince van Orangien / Grave van Nassau / Catzenellenboghen / Dietz / Vianden / etc. Erf-burghgraue van Antwerpen / ende van Besanson: Baenerheere van Breda / Diest / Grimberghe / van Arlay / Nozeroi / etc. ende Heere van Chastel-bellin / etc. Stadthouder Generael van de Nederlanden: Gouverneur ouer Brabant / Hollandt / Zeelandt / Vrieslandt ende Vtrecht: ende Admirael / etc. Teghen den Ban ofte Edict by forme van Proscriptie ghepubliceert by den Coningh van Spaegnien teghen den voorsz. Heere: waer wt sal blijcken hoedanigh dat sijn de lasteringhen ende valsche beschuldinghen in den voorsz. Ban begrepen. Ghepresenteert aen myne Heeren de Generaele Staeten van de Nederlanden.

Leyden, C. Silvius. M.D.LXXXI. [1581] 130 pagina's, met twee houtsneden van het wapen van Nassau. Gebonden in perkament 198 x 137 mm. (Knuttel 557; Tiele 227). Zeldzaam. (Verkocht)

William of Orange, Apologie ofte Verantwoordinghe […], 1581 Leyden: Charles Silvius. First Edition. (Vellum). 130 pp, printer's mark at rear, largely printed in black letter. (sold)

Written originally in French in 1580 as a reply to King Philip of Spain putting a bounty on his head for his actions against the crown in the form of an Edict of Proscription. It was published in Dutch, English and German in 1581. (A vital step forward in propaganda - in addition to vilifying the Spanish for the Proscription levied against him, William held Philip and the Spanish directly responsible for the problems in the Low Country. It led directly to the 1581 Act of Dismissal which rejected Philip's hold on the Netherlands. William of Orange was assassinated three years later by Balthasar Gerards who was looking to collect on the 25,000 crown bounty.)

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek