Verkoopakte van een weiland in Haarlemmerliede, op perkament, 1772

Object no.
va73
Op voorraad

Handgeschreven akte van verkoop van een stuk weiland, gelegen in de Waarderpolder te Haarmemmerliede, aan Willem Vriends, 18 maart 1772. Bevat de beschrijving en ligging van het weiland, de namen van schout en schepenen van de Ban van Haarlemmerliede (Philip Jacob Dutry, Jan van Waart en Dirk Kapteyn) en de namen van de verkoper (Barend Ka). Gezegeld met een 'Clein segel' van 48 stuivers. Gevouwen, afmeting 18,3 x 33 cm, met op de achterzijde de annotatie: 'Dit is de brief van 't lant tussen de boerenwoning van Jan van der Meulen en de zaagmolen van Pieter Voorhelm - gekogt van Barend Kaa den 18. Maart 1772 - groot 942 roeden'. (Verkocht)

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek