'In 't militaire Hospitaal', humoristische sepiatekening, ca. 1870

Sepia drawing, comical military scene, 19th century
Object no.
0355st
Op voorraad

Een gewassen sepiatekening met een humoristische voorstelling van twee soldaten, waarvan een op zijn ziekbed. Een bezoekende soldaat wijst naar het opschrift boven het bed: 'Congestiones ad caput' (bloedophoping in het hoofd)  Onderschrift: 'In 't militaire hospitaal. Een zieke soldaat, te zwak en stijf om zich om te draaijen, verzoekt aan een kamaraad eens voor hem voor te lezen de naam der ziekte die hij heeft, en die op de muur achter elke krib genoteerd staat. ''Ja beste vent, uit al dat latijn kan ik niet wijs worden maar Duitsch versta ik een beetje en daar staat duidelijk dat je capoet mot!'

Ongesigneerd. Afmeting 167 x 155 mm. Datering ca. 1870. (Verkocht)

 

 

 

Sepia drawing with comical military scene , c. 1870 (sold)

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek