Statenbijbel in leren band, Hendrik, Jacob en Pieter Keur, 1704, na een scheepsramp geschonken aan de Nederlandse consul in Belfast, 1862.

Dutch States bible, 1704
Object no.
26883
Op voorraad

´Biblia, Dat is, de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 en 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelick overgezet [...] '. Te Dordrecht, by Hendrik, Jacob en Pieter Keur, [...] anno 1704 en t'Amsteldam bij Pieter Rotterdam en Compagnie .

Drie delen in een band, inclusief de 'Apocriephe Boecken'. Folioformaat, lengte 38,8 cm, breedte 26 cm, dikte 12 cm. Met zes uitvouwbare kaarten en gegraveerde titelprent. In kalfslederen boekband met blindgestempeld medaillon; de rug op zeven touwen/ribben, en compleet koperbeslag met hoeken en overslagsloten.(Verkocht)

Blijkens een engelstalige inscriptie op het eerste binnenblad na het vergaan van zijn schip de 'Antje Witsenburg' uit Groningen in 1862 geschonken door kapitein Cornelius Poelman aan Gustavus Heyn, de Nederlandse consul te Belfast, uit erkentelijkheid voor diens bewezen diensten.

De 'Antje Witsenburg', zie: http://www.marhisdata.nl/main.php?to_page=zoeken&doSearch=5&own_id=26001

Gustavus Heyn, zie: https://www.shippingtandy.com/features/belfast/

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek