's Rijks Penning voor de Teekenscholen [Middelburg, ca. 1860]

Middelburg Acadamy reward medal [1849
Object no.
RPta1
Op voorraad

's Rijks Penning voor de Teekenscholen [1849]. Vz: De personificatie van de Kunst in Grieks gewaad, gezeten met palmkrans in de uitgestrekte rechterhand en met de hoorn des overvloeds links omklemd, leunend op een altaar met het Nederlands wapen. Kz: Gegraveerde inscriptie: 'VAN WEGE DEN KONING AAN L.VAN DER HEIJDT LZ./ KWEEKELING DER TEEKENACADEMIE TE MIDDELBURG'. Door Van der Kellen. (Dirks 680). Zilver 38,3 mm, aan draagoog.(Verkocht)

 

https://bosdijk.info/achtergronden/teeken-akademie/

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek