Collectie lakafdrukken van cameeën, intaglio’s en gemmen, oorspronkelijk deel uitmakend van de verzameling van Pieter van Damme ('Nederlands eerste antiquaar', 1727-1806), verzameld en beschreven door J. Koning, ca. 1807.

Collection of wax stamps of Greek and Roman cameo's, intaglio's and gems, 1807
Object no.
5369PvD
Op voorraad

Collectie lakafdrukken van cameeën, intaglio’s en gemmen, oorspronkelijk deel uitmakend van de verzameling van Pieter van Damme* (1727-1806), verzameld en beschreven door Jacobus Koning**, ca. 1807. Bijeengebracht in een meerbladig cahier met gemarmerde platten, afmeting 204 x 167 mm, op het eerste blad getiteld: ‘Estampes de quelques pierres gravées qui ont appartenu á feu M[onsieur] P. van Damme, amassé par J. Koning, appartenant á F. Koning’. (Afdrukken van enige gegraveerde stenen die hebben toebehoord aan wijlen de heer P. van Damme, verzameld door J. Koning, toebehorend aan F. Koning).

Het boek bevat ruim 50 genummerde afdrukken*** in zegellak van cameeën, intaglio’s en gegraveerde stenen uit de Griekse en Romeinse oudheid, gemonteerd in ringen en cachets, met de Franstalige beschrijvingen ervan in handschrift op vier bladen, door Jacobus Koning. Deze moet de afdrukken vervaardigd hebben kort voordat de collectie van Van Damme in 1808 openbaar werd verkocht. (Verkocht)

 

*Pieter van Damme wordt door boekwetenschapper Herman de la Fontaine Verwey ‘Nederlands eerste antiquaar’ genoemd. Hij legde de basis voor de collectie die zich thans in het Museum Meermanno-Westreenianum bevindt. Zie voor zijn biografie en de geschiedenis van zijn collectie het artikel ‘Jong geleerd, oud gedaan. Pieter van Damme, Jacob Visser en hun vriendschap met Willem van Westreenen’ in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 7, 2000, p. 49-62:

http://www.dbnl.org/tekst/_jaa008200001_01/_jaa008200001_01_0003.php%20

en de biografische schets van Van Damme in: J. van Goinga-van Driel, Nederlands eerste antiquaar? Een verkenning naar het antiquariaat in de republiek in de tweede helft van de achttiende eeuw (Amsterdam, 1999):

http://dare.uva.nl/document/2/4168

**Jacobus Koning (1770-1832) was door Pieter van Damme als de executeur van zijn testament benoemd en was betrokken bij de veiling van diens collectie in 1808. Van de hand van Koning verscheen in 1833 het artikel ‘Pieter van Damme’ in [M. van Doorninck], Gedenkpenningen en munten uit de penningkas van een liefhebber der hedendaagse penningkunde (Deventer 1833, p. 32). Voor de biografische gegevens van Koning en zijn publicaties zie:

http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=koni010%20

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog12_01.xml&page=316&accessor=accessor_index%20

*** De nummering en beschrijving van de lakafdrukken komt overeen met die van de cameeën en gegraveerde stenen uit de verzameling van Van Damme die in 1808 geveild werden, beschreven in: W.H.J. van Westreenen baron van Tielland, Catalogue de la bibliothèque et du cabinet de médailles, antiques et modernes, ainsi que de quelques pierres gravées, antiquités etc., délaissés par Pierre van Damme, directeur de l'Académie littéraire de Zélande, membre de celle de Gottingue, de la haute Lusac etc. Dont la vente publique se fera, le 21 Mars 1808 et jours suivants, au Schoolstraat, section W no 245 à la Haye par l'auctionaire J. Koning […], ('s-Gravenhage/Amsterdam 1807), pagina’s 333 t/m 338. Zie hiervoor:

https://books.google.nl/books?id=7n1dAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false%20

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek