Penning op de Vrede tussen Keizer Jozef II en de Verenigde Nederlanden, door Frankrijk verkregen, en de opening van de Schelde, 1785

Medal, Peace between Austria and the Netherlands, 1785

Object no.
PoS2
Op voorraad
Penning op de Vrede tussen Keizer Jozef II van Oostenrijk en de Verenigde Nederlanden, door Frankrijk verkregen, en de opening van de Schelde, 1785 Vz: De Nederlandse Leeuw met vrijheidshoed en pijlenbundel met links van hem een zwerm vijandelijke roofvogels. Hiertussen de Franse Lelie met daarop de woorden: ‘Geen krijg tussen U lieden’. Op de achtergrond een gezicht op Parijs, waar het bemiddelingswerk plaatsvond. In de Afsnede; ‘De lely heeft den kryg verhoed eer ’t zwaard zich baadde in Menschen bloed’. Kz: Een stuk land doorsneden door de Schelde; twee grenszuilen met het opschrift SAF(tinge) en ST(aats) BR(abant) ter aanduiding van de overeengekomen grensscheiding; De Nederlandse Leeuw waarboven een engel met een banderol, waarop de tekst ‘Niet verder’. Om- en opschrift: ‘Volgens den Munsterse Vrede van den 30. Jan. 1648 nader bevestigd op de XX Sept. MDCCLXXXV en bekragtigd op den VIII Novemb. MDCCLXXXV’. (V.v.Loon IX, 626b). Door Everts. Oud afgietsel in tin, 43 mm. Prijs € 65.-
Meer informatie
Beschikbaarheid Te koop
2021 Haffmans Antiek