Penning, Invoering van de Bisschoppelijke Hiërarchie in Nederland, 1853 [L.Wiener].

Medal, Institution Dutch episcopal hierarchy, 1853
Object no.
456BH
Op voorraad

Penning ter gelegenheid van de invoering van de Bisschoppelijke Hiërarchie in Nederland en de instelling van de vijf bisdommen, 1853. Vz: Christus wekt de dochter van Jairus; in de afsnede een Latijns opschrift (vertaald: 'En hij zeide tot haar: Talitha Cumi, hetwelk overgezet zijnde, luidt: Dochterken (ik zeg u) sta op'). Aan de linkerkant de ontwerpersnaam: Leopold Wiener. Kz: De wapens der bisdommen Utrecht, Haarlem, 's Hertogenbosch, Breda en Roermond. Hieronder een Latijns opschrift (vertaald: 'In het jaar der wedergeboorte 1853 onder het pontificaat van Pius IX, het vijfde jaar der regering van de doorluchtige Koning Willem III is de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland door Gods zonderlinge gunst hersteld, waarvoor de katholieke burgers dankbaar zijn'). Brons, 60 mm (Dirks 739). (Verkocht)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Wiener

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek