Penning, 250 jaar Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam, 1994 [Holtzhey].

Medal, Rotterdam Society of Experimental Philosophy

Object no.
BGPW1
Op voorraad

Penning, uitgegeven ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam, 1994. Vz: De personificatie van de Ondervinding met wetenschappelijke instrumenten en een globe. In de afsnede de wapenschilden van de Verenigde Nederlanden en de stad Rotterdam. Omschrift: ‘CERTOS FERET EXPERIENTIA FRVCTVS’. In de afsnede de ontwerpersnaam I.G. Holtzhey waaronder : ‘SOCIET. BATAV. PHIL. EXP. ROTTER.’. Kz: Opschrift ‘BATAAFSCH GENOOTSCHAP DER PROEFONDERVINDELIJKE WIJSBEGEERTE’ tussen de jaartallen 1769-1994. In de rand afgeslagen het muntmeesterteken ‘pijl en boog’ en het muntteken Mercuriusstaf van ’s Rijks Munt. Brons, 54 mm. Prijs € 45.-

Meer informatie
Beschikbaarheid Te koop
2021 Haffmans Antiek