Ordonnantie van de Vroedschap der Stadt Utrecht op het schoonhouden van straten [...],1639

City of Utrecht local law on cleaning streets etc, 1639.
Object no.
oU11
Op voorraad

Ordonnantie van de Vroedschap der Stadt Utrecht / op het schoonhouden van Straten, Merckten / Kerckhoven / Bruggen / Werven / Wedden ende andere publicque plaetsen / mitsgaders het reynigen van Geuten ende heulen / etc. metten dependentiën van dien. Utrechtse stedelijke ordonnantie, oorspronkelijk gepubliceerd in 1639 en herzien in 1674. Uitgave Jacob van Poolsum, stadsdrukker van Utrecht, 1744. 16 Pagina’s, afmeting 21 x 17 cm. Prijs € 35.-

Meer informatie
Beschikbaarheid Te koop
2021 Haffmans Antiek