Kopergravure, 'Lijkstatie van Wolter Jan Gerrit baron Bentinck', overleden aan zijn verwondingen, opgelopen in de Slag bij de Doggersbank, 1781

Funeral of W.J. Bentinck, copper engraving 1781
Object no.
4589WJB
Op voorraad

'Afbeelding der Lykstaatie van den Wel Ed. Hoog Wel Geb. Gestr. Heer Wolter Jan Baron Bentink, Schout by Nacht, ressorteerende onder het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam, Generaal Adjudant van Zyne Doorl. Hoogheid den Heere Prinse van Oranje en Nassau, als Admiraal Generaal'. Kopergravure uit 1781 door Barend de Bakker naar een tekening van Hermanus Petrus Schouten, Afmeting 18 x 52 cm, reversibel gemonteerd met de titel en beschrijvende tekst op de keerzijde, in passepartout (64 x 29 cm). (Verkocht)

 

 

 *Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck raakte tijdens de Slag bij de Doggersbank in 1781 zwaargewond door een kanonskogel in de linkerschouder. Hij droeg hij het commando van zijn schip De Batavier over aan zijn opvolger met de woorden 'liever alles te wagen en te vergaan dan te strijken of te vluchten'. Hij overleed aan de gevolgen van de verwonding in Amsterdam, waarna hij in de Nieuwe Kerk begraven werd. Postuum werd Bentinck door stadhouder Willem V tot Schout bij Nacht bevorderd.

De lijkstoet trok op 28 augustus 1781 over de Kloveniersburgwal in de richting van de Nieuwe Doelenstaat naar de Nieuwe Kerk te Amsterdam waar Bentinck in het koor werd bijgezet. De huizen op de achtergrond zijn Kloveniersburgwal 72-100, met tussen de nummers 78 en 80 de Oudemanhuispoort. Op het blad staat onder de plaat de titel en beschrijving met de namen van de deelnemers aan de stoet.

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek