Kerkelijke stichtingspapieren van het Sint Hieronymushuis, Utrecht, 1848

Ecclesiastical foundation documents of the St Hieronymus orphanage, Utrecht, 19th century

Object no.
HHu5
Op voorraad

Drie handgeschreven documenten, betrekking hebbend op het Sint Hieronymushuis in Utrecht, oorspronkelijk een R.K. weeshuis. Het betreft (1.) de Nederlandstalige bisschoppelijke goedkeuringsakte van de oprichting van het Hieronymusgesticht met kapel in Utrecht door de Zusters van Liefde, gezegeld en ondertekend door bisschop Mgr. Johannes Zwijsen, d.d. 9 mei 1848. (16,5 x 21 cm, duplo). (2.) De kerkelijke toestemmingsbrief om in de kapel van het Hieronymushuis een 14-delige Kruisweg op te richten, ondertekend door T.H. Kortenhorst, secretaris van het aartsbisdom Utrecht, d.d. 27 maart 1884. (33,5 x 20,5 cm, duplo). (3.) Een zegeningsbrief uit naam van Paus Leo XIII voor het Hieronymushuis en haar bewoners, mede-ondertekend door aartsbisschop Mgr. H. van de Wetering van Utrecht, d.d. 26 juli 1898 (15 x 41,5 cm). (Verkocht)

 

Hieronymushuis, Utrecht

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek