Hollandse School, portretten van predikant Meijboom en zijn echtgenote, ca. 1860

Dutch School, portraits of a couple, c. 1860
Object no.
6228
Op voorraad

Hollandse School, ca. 1860. Portretten van het echtpaar Louis Suson Pedro Meijboom* en Henrietta Frederica Tijdeman. Ongesigneerd, olieverf op doek. Afmetingen 60 x 50 cm, in vergulde lijst. (Verkocht)

 *Ds. L.S.P. Meijboom (1817-1874) was vrijzinnig predikant in de Ned. Hervormde kerk o.a. in Nijmegen en Amsterdam. Hij was een leerling van de Groninger hoogleraren Hofstede de Groot en Pareau. In 1838 beantwoordde hij een prijsvraag over Hemsterhuis. Hij promoveerde in 1840, werd in 1842 jaar gouverneur bij Mr. D. de Blocq van Haersma de With, grietman van Oostdongeradeel te Metslawier en stond in 1844 te Stiens, waar hij twintig uur per week catechiseerde met 500 leerlingen en acht jongelui een wetenschappelijke opleiding gaf. Toen hij intree deed in Amsterdam (1854) was een grote politiemacht op de been in de kerk, omdat men rustverstoring vreesde, daar Meijboom voor die tijd zeer vrijzinnige opvatttingen had en zelfs de verrijzenis van Christus vanaf de kansel ontkend had.

Dutch School, c. 1860. Portraits of a Dutch vicar and his wife, oil on canvas (sold)

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek