Gegraveerd glas, familiewapen De Blij, 19e eeuw

Engraved wine glass, De Blij family crest
Object no.
65534
Op voorraad

Een glas, gegraveerd met het wapen van de Friese familie De Blij.* Datering eerste helft 19e eeuw. Hoogte 230 mm. (Verkocht)

A wine glass, engraved with the De Blij family crest, 19th century. (sold)

* Met dank aan de heer R.J. Broersma van het Fryske Rie foar Heraldyk voor de identificatie van dit wapen. Behalve op dit glas is het wapen ook afgebeeld op een schilderij, zegelstempels en zilverbestek uit de 18e eeuw. Voor een uitvoerige beschrijving van dit wapen, zie: P. Bultsma, A.B. Dull en G.A. Brongers, Familiewapens in Noord-Nederland (2000), p. 41.

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek