Emanuel van Meteren - Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren oorlogen ende geschiedenissen, tot den Iare M.VIC.XII. [1623]

Illustrated book on Dutch history, 1623
Object no.
EvM5
Op voorraad

Emanuel van Meteren - Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren oorlogen ende geschiedenissen, tot den Iare M.VIC.XII., Nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en̄ in XXXII boecken voltrocken, is mede hier by gevoegt des autheurs leven. Verrijckt beneffens de Land-Caerte met byna hondert correcte Conterfeijtsels vande voor treflijcste Personagien in dese Historie verhaelt, Alle cierlijck na d'leven ghedaen ende in coperen platen gesteken Gedruckt int jaer ons Heeren. M.DC.XIV –in 's-Graven-Haghe, Weduwe ende erfgenamen van wijlen Hillebrant Iacobssz van Wouw, 1623

Latere halflederen band met 6 ribben op rug. Eerste druk met 671 per vel genummerde bladen (=1342 pp), folioformaat, afmeting 37 x 24 x 28,2 cm. Bevat een gegraveerde titelpagina, full-page portretten van Van Meteren en de hertog van Alva en tevens een ingekleurde kaart van De Nederlanden en 79 kleinere portretten van historische personen. (Verkocht)

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek