Cornelius Seghers, vier etsen, genrevoorstellingen, ca. 1840

Cornelis (Corneile) Seghers, four etchings, c. 1840
Object no.
6355CS
Op voorraad

Cornelius Johannes Adrianus (Corneille) Seghers (Antwerpen 1814-Schaarbeek 1869), vier etsen met genrevoorstellingen. samen bevestigd op een onderblad en geannoteerd: 1. 'Les raisins ', beeldmaat 87 x 67 mm. 2. 'Dame lisant', 65 x 43 mm 3. 'Un paysan sans compagnie', 68 x 46 mm. 4. 'Buveur', 70 x 48 mm. (Verkocht)

 

Corneille Seghers (Belgian,1814-1869), four etchings, c. 1840 (sold)

 

Uit: Christiaan Kramm, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd. Gebroeders Diederichs, Amsterdam 1857-1864:  

'De Heer Seghers beoefent, met het beste gevolg, de etskunst, zijnde dat werk vol karakter, ja, hij doet zelfs bij eenige afdrukken aan de betooverende etsnaald van Rembrandt denken. Zijne proeven zijn beteekend C.S., somtijds andersom, en ook C. Seghers. Zijne gewone handteekening is op zijne schilderijen alleen Cornlle. Seghers. - Ik heb voor mij liggen een exemplaar zijner schoone etsen, die mij, op eene vereerende wijze, voor mijn Kunst-atlas, ten geschenke zijn gezonden, allen zonder marge en niet genommerd, doch de nommers zijn er door mij hier bijgevoegd, als: Nr. 1. Het hoofd van een Vlaamsch Soldaat, met baard, en een doek om het hoofd; h. 64, br. 50 str. Ned. - Nr. 2. Eene jonge Dame op een gemaskerd bal, ten voeten uit; h. 67, br. 46 str. - Nr. 3. Een Boer, die op het algemeene belasting-kantoor zijn aanslag stort, een karakteristiek prentje, en een luim zijner jeugd, dat, om de kunstwaarde, door de zorg der prentliefhebbers behouden is gebleven; idem, idem. - Nr. 4. Een Boer, die zingende zijn glas opheft, enz. idem, idem. - Nr. 5. Een man en vrouw, op een balkon, bij een Gothisch vensterraam, schijnen belang te stellen in hetgeen op de straat, bij lantaarnlicht, plaats heeft; h. 98, br. 73 str., niet beteekend. Deze 5 stuks zijn van 1841-1844 vervaardigd. - Nr. 6. Eene jeugdige Moeder houdt een tros druiven boven hare twee kinderen, zich met hun ongeduld vermakende; h. 87, br. 67 st. (1845) - […]'

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek