Aanstellingsbrief van N. van der Wijk tot Tweede Luitenant in de Bataafsche Armee, met ondertekeningen van H Stavenisse Pous en B. Donker Curtius, 1795

Letter of Appointment of a Dutch officer of the Batavian Army, 1795
Object no.
AB22
Op voorraad

Document van aanstelling van N. van der Wijk tot Tweede Luitenant in het leger van de Bataafse Republiek, na hiervoor beëdigd te zijn, d.d. 6 oktober 1795. Ondertekend door H.J. Stavenisse Pous* en D. Donker Curtius**. Met op de keerzijde de verklaring van plaatsvervangende beëdiging door G. Mijné, mede-ondertekend door Donker Curtius. Gedrukt en beschreven perkament, 24,8 x 39,8 cm, voorzien van twee blindgestempelde zegels. Prijs € 195.-

 

*Herman Jacob Stavenisse Pous (1750-1800) was Gecommitteerde voor Zeeland in de Raad van State, 1779 -1795. Bevelvoerder over het naar hem genoemde cavalerieregiment Stavenisse Pous (1793-1795). In de periode van de Bataafse Republiek lid Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande (de opvolger van de raad van State), van 16 maart 1795 tot 5 november 1795.

https://www.parlement.com/id/vg09lmh3q9uv/h_j_stavenisse_pous

https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?identifier=LEMU01%3A00106538-008

**Boudewijn Donker Curtius (1746-1832) was een patriot in de strijd voor de gelijkberechtiging van Brabant aan het einde van de 18de eeuw. In 1795 werd hij vanwege zijn kennis van de Generaliteitslanden benoemd tot secretaris van het Comité te Lande. Later was lid van de codificatiecommissie van 1798 en kamerpresident van het Nationaal Gerechtshof, het Keizerlijk Gerechtshof en het Hoog Gerechtshof der Verenigde Nederlanden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_Donker_Curtius

Meer informatie
Beschikbaarheid Te koop
2021 Haffmans Antiek