Bronzen luidbel door Van Aerschodt, Leuven, 1857

Bronze bell, Louvain, 1859
Object no.
6488bb
Op voorraad

Een bronzen luidbel met ornamentale fries en het opschrift: 'Van Aerschodt Major Successor A L Van den Gheyn 1857'.  Vervaardigd door de 19e-eeuwse Leuvense klokkengieter Andreas Lodewijk Jan van Aerschodt, een rechtstreekse afstammeling van Jan van den Gheyn. Hoogte bel 27 cm, Gewicht ca. 12 kilo. (Verkocht)


Andreas Lodewijk Jan van Aerschodt

Andreas Lodewijk van Aerschodt, zoals hij doorgaans genoemd wordt, werd in 1814 te Leuven geboren als zoon van Thomas van Aerschodt (1769-1831) en Anna Maximiliana van den Gheyn (1792-1875). Anna was de dochter van Andreas Lodewijk van den Gheyn (1758-1833), de laatste klokkengieter van die naam. 
Reeds in 1827 kwam de naam van Andreas Lodewijk van Aerschodt voor op de klokken van zijn grootvader Andreas Lodewijk van den Gheyn. Na diens dood in 1833 zou Van Aerschodt het bedrijf voortzetten ofschoon niet geheel duidelijk is op welke wijze hij, gezien zijn jonge leeftijd, dat kon doen. Opmerkelijk is dat hij de naam van Van den Gheyn op zijn klokken blijft gieten, bijvoorbeeld als A.L. van Aerschodt-Van den Gheyn. Verder moet nog opgemerkt worden dat zijn jongere broer Severinus tot omstreeks 1850 dikwijls bij hem werkte.
De klokken van Van Aerschodt munten uit door fraai en gedegen gietwerk. Zo is de Salvator die hij in 1844 voor Mechelen goot, een zeer geslaagde klok. Vooral de sonoriteit moet geroemd worden. Maar zijn klokkenspelen kunnen de toets der muzikale kritiek niet doorstaan. Hij goot onder andere in 1872 een spel voor de kathedraal van Den Bosch. In 1925 werd het hergoten, het lot dat de meeste Van Aerschodt-beiaarden heeft getroffen.
Andreas Lodewijk van Aerschodt stierf in 1888 te Leuven. De voorafgaande tien jaren had hij soms klokken gegoten samen met zijn in 1851 geboren zoon Andreas Lodewijk Karel die op klokken als Carolus dan wel A.L.C. verschijnt. Na de dood van zijn vader zette deze nog even het bedrijf voort. Dat hield definitief op toen Carolus in 1897 stierf, nauwelijks 46 jaar oud.
bronnen:
Paul Felix Vernimmen,
De klokkengieters Van Aerschodt. In: Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, deel 22, 1982, p.57-76.
Stad met Klank. Vijf eeuwen klokken en klokkengieters te Leuven. Tentoonstelling 16 juni – 3 september 1990, p.50.

bron: http://www.beiaarden.nl/index.php/lijst-van-klokkengieters/a


Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek