Beloningspenning van het Haagsch Genootschap tot Verdediging van de Christelijke Godsdienst, op naam van Jacobus van Heusden, predikant te St. Oedenrode, 1789. [door J.G. Holtzhey]

Reward medal to Jacob van Heusden, vicar of St. Oedenrode 1789
Object no.
zbp95
Op voorraad

Beloningspenning van het Haagsch Genootschap tot Verdediging van de Christelijke Godsdienst, op naam van Jacobus van Heusden*, predikant te St. Oedenrode, 1789.

Vz Bestraald door het alziend oog de personificatie van de Waarheid met anker en schild, staande voor een altaar, belaagd door vuur en pijlen, wijzend op een rots met de inscriptie ‘MATTH / XVI. / 16-18’. In de afsnede het Hollandse wapen, waarnaast de ontwerpersnaam ‘I.G. Holtzhey.f.’ Kz. Inscriptieruimte binnen eikenkrans, omschrift: PRAEMIVM SOCIETATIS HAGANAE PRO VINDICANDA RELIGIONE CHRISTIANA’  en de gegraveerde tekst: ‘JACOBUS VAN HEUSDEN V.D.M [verbi divini minister] IN PAGO OEDENRODE MERUIT MDCCCLXXXIX’. Zilver, 61 mm, 88 gram. (Vervolg van Loon no. 633). (Verkocht)

*Jacob van Heusden (Hilvarenbeek, 30 januari 1757 - aldaar, 24 februari 1841) was predikant en de oprichter van de Maatschappij van Welstand.

Jacob was de zoon van Cornelis van Heusden en Johanna Cornelia van der Plas. Cornelis was vorster van Oisterwijk en later ook deurwaarder en notaris te Hilvarenbeek.

Nadat hij de Latijnse School te 's-Hertogenbosch in 1772 met zeer goed gevolg had verlaten, ging hij theologie studeren te Leiden. Daar ontmoette hij onder meer de patriot Johannes van der Palm. In 1783 werd hij beroepen als predikant te Sint-Oedenrode en in 1791 aanvaardde hij het ambt te Hilvarenbeek. Daar bleef hij predikant totdat hij in 1839 met emeritaat ging.

In de Franse tijd ondervond de hervormde gemeenschap in Hilvarenbeek ernstige moeilijkheden, omdat ze zowel hun kerk als hun pastorie aan de katholieken moesten afstaan. Gekerkt werd aanvankelijk in een koetshuis, terwijl de domineeswoning kon worden teruggekocht. Daar van Heusden ook subsidie bij Koning Lodewijk Napoleon bepleitte, kon in 1809 een nieuw, ook tegenwoordig nog bestaand, kerkje in gebruik worden genomen.

De Franse tijd bracht echter nog meer problemen voor de Hervormden. Nu de Katholieken gelijkberechtigd waren stonden vele overheidsfunctie ook voor hen open. Bovendien was er een economische crisis die juist de maatschappelijke groeperingen trof waarin de Protestanten oververtegenwoordigd waren. Velen van hen trokken weg, zodat de toch al kleine Protestantse gemeenschappen verder achteruit gingen. Dit was de reden om over te gaan tot oprichting van de Protestantsche Maatschappij ter bevordering van Welstand, door ondersteuning en voorlichting, tegenwoordig bekend als de Maatschappij van Welstand. Aldus geschiedde op 18 juli 1822 te Breda, en Jacob van Heusden was hier de initiatiefnemer van. De bedoeling was om fondsen te verzamelen en daarmee armlastige Protestanten van een boerderij te voorzien.

Op 28 november 1840 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. • (Bron: Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_Heusden)

Meer informatie
Beschikbaarheid Verkocht
2021 Haffmans Antiek